Kısa : Entity Framework de birden çok satırı döngü (foreach) kullanmadan silmek

Entity Framework 6 ile birden çok satırı döngü kullanmadan -ki benim en çok kullandığım foreach döngüsü – silmek için aşağıdaki gibi bir kod yazabilirsiniz. Yazımı okunaklı ve çok kolay olsada büyük miktarlarda satır silecekseniz kullanmanız önerilmiyor.

db.Users.RemoveRange(db.Users.Where(x => x.City == "London"));
db.SaveChanges();

Yada yüklü miktarlarda veri silerken daha performanslı olması için bir sql sorgusu (query) çalıştırabilirsiniz.

object[] paramItems = new object[]
{
new SqlParameter("@companyId", companyId)
};
c.Database.ExecuteSqlRaw("DELETE FROM RptGenders WHERE CompanyId = @companyId", paramItems);

Yorum yapın