Asp.net MVC Kod Parçacıkları (Code snippets)

TexBoxFor içinde gösterilen tarih formatını ayarlama :

@Html.TextBoxFor(m => m.Birthdate, "{0:dd.MM.yyyy}")

TextBoxFor içerisindeki metnin düzenlenmesini engelleme (disable) :

Html.TextBoxFor(m => m.User.FirstName, new { @readonly="readonly" })

View Component içerisinde ContextAccessor ile HttpContext ‘e erişmek :

public class MyViewComponent : ViewComponent
{
  private readonly IHttpContextAccessor _contextAccessor;
  private readonly MyStoreContext _context;

  public MyViewComponent(IHttpContextAccessor contextAccessor)
  {    
    _contextAccessor = contextAccessor;

    _contextAccessor.HttpContext.Session.SetString("MyCookieName", "MyCookieValue");  
  }
}

Yorum yapın